top of page

EMID - תרפיה בתנועות עיניים

Eye Movement Imprint Decoding

שיטה שמטפלת בזיכרונות טראומתיים ובחוויות חיים מהשורש שלהם, מזמן היווצרותם.

שיטה שפיתח שניר כץ ומתבססת על תאוריית הגשטאלט לפיה החווייה בהווה תלוייה בתפיסה.

התפיסה נוצרה בשלבי החיים המוקדמים ולכן על מנת להצליח ליצור שינוי בתפיסת ההווה, 

נדרש שינוי ברגע ההיווצרות של אותה תפיסה, כלומר בשלבי החיים המוקדמים.

שינוי כזה מתאפשר באמצעות תנועות עיניים מאחר ומחקרים מראים על הקשר שיש בין אחסון חוויות וזכרונות העבר במוח

לבין העיניים.

על מנת לחוות זאת ,

הנכם מוזמנים לחשוב על תמונה שלכם עם תחפושת בגיל 5 או 6.

עכשיו שימו לב מה קרה לעיניים שלכם.

האם המבט שלכם הופנה למעלה? או הצידה?

ניתן להסיק אם כן שקיים קשר בין מיקום העין לבין מיקום האחסון של הזיכרון במוח.

המוח שלנו מאחסן אינסוף זכרונות וחוויות.

על מנת ליצור את השינוי אותו אנו מבקשים בחוויית המקור, נרצה לשלוף את אותו זיכרון ואז באמצעות תנועות העיניים לשבש את "קוד האחסון" כך שהזיכרון עכשיו יעשה עיבוד מחודש עם הידע ועם מי שאנחנו היום.

ברגע זה, ללא חוויית ההישרדות והזהויות שחווינו ברגע שחווינו את האירוע הטראומתי.

טיפול בשיטה אורך שעתיים לכל מפגש.

הטיפול מתבצע בישיבה ובשיחה ואינו כולל מגע.

bottom of page